Hangi Şehirlerimizde Kongreler Yapıldı?

Hangi Şehirlerimizde Kongreler Yapıldı?

Kongreler ve Görüşmeler

Kurtuluş Savaşı yıllarında Mustafa Kemal Atatürk, halkı bilinçlendirmek amacıyla birçok ili gezip insanları bir araya getirmiştir. Birçok kongre düzenlemiştir ve bu kongreler halkın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu arttırmıştır. Genel kültür açısından ve Türkiye'nin tarihini daha iyi anlamak için bu illeri ve süreçleri bilmekte fayda vardır.

Erzurum Kongresi


Erzurum Kongresi 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında toplanmıştır. Kongreye 62 farklı delege katılmıştır. Bu delegeler ülkenin Bitlis, Trabzon, Erzurum, Sivas ve Van illerinden gelmiştir. O dönemde bu iller işgal altındaydı. İlk olarak kongre başkanı Erzurum delegesi olan Hoca Raif Efendi'ydi. Ancak daha sonra seçim yapıldı ve oy birliği ile Mustafa Kemal Paşa, kongre başkanı olarak seçildi. Erzurum Kongresi'nin en önemli özelliği, ulusal bağımsızlığın koşulsuzluğunun gerçekleştirilmesi kararının ilk kez alınmış olmasıdır. Manda ve himaye reddedilmiştir. İlk kez bu kongrede milli sınırlardan bahsedilmiştir. Erzurum Kongresi, bölgesel bir toplanma olarak gözüküyordu. Ancak aldıkları kararlar ulusaldı ve tüm ülkeyi ilgilendiriyordu. Halkın moralini yükseltmiş ve direnme gücünü artırmıştır.

Balıkesir Kongreleri


Kongreler döneminde düzenlenen 5 kongre Balıkesir'de toplanmıştır. 1919 ve 1920 yılları arasında gerçekleştirilen bu kongreler İzmir'in işgalinden sonraki günlerde harekete geçmişlerdir. Bu ayaklanma ve toplanmalar, Milli Mücadele'de orduya on üç ay kazandırmıştır. Erzurum Kongresi'nden hemen sonra toplanan Balıkesir Kongresi'ne 48 delege katılmıştır. Toplantı boyunca Yunanlılarla ticari ilişkinin kesilmesi ve bölgede seferberlik ilan edilmesiyle ilgili kararlar alındı. Ayrıca cepheye gidecek olanların yaş aralığı ile ilgili karar alındı. Bu bilgi halka yayıldı.

Alaşehir Kongresi


Alaşehir Kongresi 16 Ağustos 1919 ve 25 Ağustos 1919 tarihleri arasında toplanmıştır. Batı Anadolu'daki sorunların çözülmesi amacıyla toplanan kongrenin aldığı kararlar, bölgesel olmuştur. Kongre sonucunda Yunan Ordusu'na karşı daha direnişçi olma kararı alınmıştır.

Sivas Kongresi


4 Eylül 1919 ve 11 Eylül 1919 tarihleri arasında toplanan Sivas Kongresi'nin başında, Mustafa Kemal Paşa vardı. Ulusal olarak işgallere çare aramak ve memleketin geleceği hakkında önemli kararlar almak için toplanmıştır. Erzurum Kongresi'nin daha geniş kapsamlı hali olan Sivas Kongresi, yeni Türk Devleti'nin temelleri niteliğindedir. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti için önemli bir konuma sahiptir. Alınan en büyük karar, milli sınırlar içerisinde vatanın bölünemez bir bütün olduğudur. Alınan kararları yürütmek için görevli olarak Temsil Heyeti seçilmiştir. Türk Milleti her türlü işgale direnecek ve topyekün mücadele edecektir.

Amasya Görüşmeleri


Amasya Görüşmeleri 22 Ekim 1919'da, İstanbul Hükümeti ve Temsil Heyeti arasında yapılmıştır. İstanbul Hükümeti'nden Salih Paşa ve Temsil Heyeti'nden Mustafa Kemal Paşa, Rauf Orbay ve Bekir Sami Bey, Sivas Kongresi'nde kabul edilen kararlar üzerine konuştular. Sonucunda ise İstanbul Hükümeti, Mebusan Meclisi'nin açılmasını kabul etmiştir. Ancak İstanbul'da olması şartı koyulmuştur. İstanbul Hükümeti Anadolu'da kurulmuş olan cemiyetleri ve Temsil Heyeti'ni tanımıştır.