Tapu İptal ve Tescil Davası

Tapu İptal ve Tescil Davası

Tapu İptal ve Tescil Davasının Açılması

Tapu iptal ve tescil davası için gerekli olan şey alınan tapunun usulsüz olduğunu kanıtlamaktır. Tapu süreci uzun süren bir süre. Özellikle usulsüzlüğün kanıtlanması için gerekli mercilerce irtibata geçirilmesi gereklidir. Bu gibi durumlara tüm belgelerin kanıt olarak mahkemeye sunulması ve buna uygun olarak mahkemenin açılmadı gereklidir. Genellikle bu süreçler olumlu sonuçlanan süreçlerdir.

Tapu İptal ve Tescil Davası Süreci


Tapu İptal ve Tescil Davasının Açılması için öncelikle tapunun alındığı yerin yani mülkiyetin aslında başkasına ait olduğunun kanıtlanmasını içerir. Bu durumun kanıtlanması sonucu mahkemeye en kısa sürede başvurularak yasal yollardan haklar aranabilir. Tapu iptal ve tescil davası mülkiyet hakkı üzerine açılan bir davadır. Acilen davada eğer kişi ölmüş ise onun varisleri bu davada yargılanır. Dava sonuca bağlanana kadar bu süreç devam eder. Tapu İptal ve tescil davası süreci tapunun usulsüz olması sonucu ile başlatılan bir süreci kapsar. Buna uygun olarak karşı tarafa dava açılır. Tapunun bulunduğu yer ve tapu ilgili kişiden alınıncaya kadar süreç devam eder. Bu süreç kapsamında ilgili olan tüm kişiler yargıda yerini alır. Tapu iptal ve tescil davası süreci mahkemenin ardından ceza almaya kadar gider. Eğer dava olumsuz sonuçlanırsa hem tapu hem yer alır hem de ceza ehliyeti uygulanır.