Tazminat Hukuku Davaları

Tazminat Hukuku Davaları

Tazminat Türleri Nelerdir?

Maddi ve manevi zarara uğrayan kişiler tarafından açılan tazminat davası ile alacaklının hakkını alması sağlanır. Geniş bir hukuk dalı olan bu davalar gerçek ve tüzel kişilere karşı açılır. Zararın karşılanması amacıyla açılan davalarda herhangi bir maddi zarar uğramamak için bir avukata danışabilirsiniz. Size tazminat hukuku davaları hakkında bilgi verip yol gösteren https://www.latifcembaran.com/tazminat-hukuku-avukati.html avukat sayesinde hakkınızı kolayca alabilirsiniz. Haksız nedenlerden dolayı kişinin maddi ve manevi zarar uğraması sonucunda zararın karşılanması sağlanır.

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat Nasıl Açılır?

Konusuna birçok maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. Doktor hatası nedeniyle açılan davalar, meslek hastalığı, iş kazası, haksız tutuklama, gözaltı, el koyma, trafik kazası, fazla çalışma hakkı, mobbing hakkı davası, boşanma davasında tazminat davalarının açılması gibi konuları içerir. Ayrıca destekten yoksun kalma ve kıdem tazminatı gibi türleri de bulunmaktadır. Tazminat avukatının yardımı ile konuya uygun davanın açılması ve sürecin takibi yapılır. Tazminat hukuku hakkında bilgi olan latifcembaran.com avukattan yardım alabilirsiniz. Boşanma davası ile birlikte açılan tazminat davaları kişinin evliliği boyunca yaşadığı maddi ve manevi zararların karşılanmasını sağlar. Taraflardan biri maddi zarar uğramışsa maddi tazminat eğer kişiliğine saldırı yapılmış ise manevi tazminat davaları açılır. Maddi tazminat davalarında tarafların ekonomik gücü, ödeme gücü ve kusur dereceleri göz önünde bulundurularak karar verilir.