Minyatür Sanatı Nedir Nasıl Yapılır

Minyatür Sanatı Nedir Nasıl Yapılır

Özellikle Avrupa’da fazlasıyla ilgi gören bu sanat, ülkemizde de geçmişte büyük ölçüde yaygındı.

Arap yarımadasında dini sebeplerden dolayı karşılaşılan resim düşmanlığı ve buna bağlı olarak resim sanatının gelişmemesi kaçınılmazdı. Fakat dönemin fars halkları aracılığıyla Arap yarımadasına, oradan da Türk topraklarına kadar yayılan, resim konusunda bambaşka bir alan olan minyatür sanatı, günümüzde en çok ilgi gören görsel sanatlardan biri haline gelmiştir.

Minyatür sanatı, iki boyutlu tasvirler ile yapılır.

Minyatür sanatı ilk ortaya çıkmasıyla, insanların söz ile ifade edemedikleri, savaş veya daha farklı durumları, görsellere dökerek yansıtmaları mümkün olmuştur. Böylece bu sanat, bir sanat olmaktan öte, dönemin arşivleme faaliyeti olması sebebiyle, ister istemez gelişmek durumunda kalmıştır. Minyatür eserler, arşivleme amacıyla kullanılması sayesinde, devlet arşivlerinde iyi koşullarda korunarak, günümüze kadar ulaşabilmiş paha biçilemeyecek değerde örneklere sahiptir. Minyatür sanatı yalnızca Arap topraklarında değil, Avrupa’da da örnekleri görülen bir sanattır. Pek çok olay, Avrupa’da da bu sanat kullanılarak kayda geçirilmiş ve korunmuştur. Günümüzde en büyük minyatür sanatı arşivi Vatikan kütüphanesinde yer almaktadır. Bu tasvirler genellikle kızıl renklerin hakimiyetinde bulunur. Genelde kızıl tonların hakim olduğu bu eserler, çoğu zaman kağıtlara yapılabileceği gibi, binaların duvarlarında da görülmesi sıklıkla rastlanan bir durumdur. Önemli yapıların duvarlarında, Avrupa’da ise kiliselerin duvarlarında minyatür sanat eserlerine sıklıkla rastlamak mümkün olmaktadır.