İLK YAZITLARIN BULUNDUĞU YER: KÜLTEPE

İLK YAZITLARIN BULUNDUĞU YER: KÜLTEPE

İLK YAZITLARIN BULUNDUĞU YER: KÜLTEPE

Kültepe, Kayseri ilçesine bağlı, içerisinde Kaniş harabelerinin bulunduğu bir ören yeridir. Hititlilerin kurduğu ilk şehir olan Kültepe, Anadolu’daki en büyük höyüklerden biridir. Kültepe’nin en önemli özelliği Anadolu’da bulunan yazıtların burada çıkmış olmasıdır. Asurlu tüccarlarla Hititliler arasında imzalanan ticari ilişkiler arasında bilgi edinmeyi sağlayacak çivi yazısıyla yazılmış tabletler burada bulunmuştur.

Kültürel Zenginlikleri Nelerdir?

Yapılan arkeolojik kazılarla, Asurlu tüccarlar tarafından yapılmış tapınaklar, evler, dükkânlar ve mimari kalıntılarla bir açık hava müzesi görünümündedir. Coğrafik konumu itibariyle her zaman yerleşim yeri olarak kullanılmış olan Kültepe, eski çağların en önemli ticaret ve kültür merkezinden biri olmuştur