Tazminat Davası Türleri

Tazminat Davası Türleri

Tazminat Hukuku Nedir

Hukuka aykırı bir fiilin yasal yaptırımları vardır. Mevzuata aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişilere karşı tazminat davası açılabilir. Tazminat davası hukuka aykırı fiilden kaynaklanan maddi ve manevi kayıpların giderilmesi amacıyla tazminat hukuku kapsamında açılan davalardır. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak ve hukuki danışmanlık talep etmek için https://www.latifcembaran.com/tazminat-hukuku-avukati.html sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Tazminat Hukuku Kapsamında Açılabilecek Davalar

Hukuka aykırı bir eylemde bulunan kişi veya kurumun, gerçek veya tüzel kişilere vermiş olduğu maddi ve manevi zararı gidermesi gerekir. Tazminat hukuku kişilerin birbirleriyle, kurumların birbirleriyle veya kişiler ile kurumların birbirleriyle ilişkilerinde ortaya çıkan yasadışı eylemlerin sonucunda ortaya çıkan zararın karşılanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen hukuk dalıdır. Çok geniş bir alana sahip olan tazminat hukukunda zarara sebebiyet verenlerin ödemesi gereken edim tespit edilir ve bu edimin ödenmesi sağlanır. Tazminat hukuku kapsamında zarara uğradığı yasalar önünde ispat edilen kişiler tazminat hakkına sahip olur. Tazminat davası farklı konularda açılabilir. İki tür tazminat davası vardır: Maddi ve manevi. Bazı davalarda sadece maddi edim talep edilirken bazı davalarda hem maddi hem de manevi edim talep edilir. Mevzuata aykırı eylem nedeniyle zarara uğrayan bir kişi veya kurum tazminat davası açarak bu zararın karşı tarafça karşılanmasını talep edebilir. Haksız tutuklama nedeniyle, kişilik haklarına saldırı nedeniyle, iş kazası nedeniyle, ölüm veya maluliyet ile neticelenen iş kazası nedeniyle, ölümlü veya yaralamalı trafik kazaları nedeniyle, psikolojik şiddet nedeniyle, mobing nedeniyle, boşanmada maddi ve manevi tazminat talep edilebilir. Tazminat hukukuna göre zarar görenin bu zararı ispat etmesi gerekir. İspat edilen her zararla ilgili tazminat davası açılarak bu zarar karşı taraftan talep edilebilir. Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak için www.latifcembaran.com sayfayı ziyaret edebilirsiniz.