Mirasın Reddi Davası Nedir?

Mirasın Reddi Davası Nedir?

Miras, ölen bir kişinin yasal mirasçılarına kalan her türlü gayrimenkul, menkul, borç ve alacaklardan oluşan malvarlığı olarak tanımlanabilir. Mirasın reddi ise miras bırakanın yasal veya atanmış mirasçılarının mirasın hak ve yükümlülüklerini reddetmesidir. Reddi miras davaları hakkında bilgi almak için internet sayfaları üzerindeki ilgili online hukuk sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Kimler Mirasın Reddi Hakkına Sahiptir?

Türk hukukunda miras, miras bırakanın ölümünden hemen sonra mirasçılara geçer. Mirasın geçmesi ile ilgili mirasçıların herhangi bir açıklamada bulunması gerekmemektedir. Ancak mirası reddetmek için mirasçıların irade açıklamasında bulunması gerekir. Kimler mirasın reddini talep edebilir? Miras bırakanın yasal ve atanmış olan mirasçıları bu hakka sahiptir. Reddi miras davası ancak mirasın intikali sonrası açılabilir. Miras bırakan ölmeden reddi miras yapılamaz ancak mirastan feragat sözleşmesi veya miras hakkının temliki yapılabilir.

Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Yasal veya atanmış mirasçılar iki şekilde reddi miras yapabilirler: Birincisi mirasın gerçek reddi, ikincisi mirasın hükmen reddi. Mirasın gerçek reddi kanunen ayırt etme gücüne sahip olan yetişkin mirasçıların bulundukları yerin Sulh Mahkemesine başvurması ve kayıtsız şartsız mirası reddettiklerini beyan etmeleri ile gerçekleşir. Mirasın gerçek reddi yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Mahkemeye sözlü veya yazılı olarak red beyanı yapılması yeterlidir. Ret beyanı tam ehliyetsiz kişiler adına özel yetkiye sahip kişilerce de yapılabilir. Vesayet altındaki bu kişilerin reddi miras yapabilmesi için vasinin beyanı dışında mahkemenin de izin vermesi gerekir. Miras bırakandan kalan miras tüm mirasçılar tarafından reddi miras yapılmışsa miras iflas hükümlerine göre tasfiye edilir, bu hükmen miras reddi olarak kabul edilir. Miras reddine ilişkin hukuki yükümlülükleriniz ile ilgili bilgi almak ve avukata danışmak için online hukuk sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.