Yeminli Tercüman Olmak için Gerekli Şartlar

Yeminli Tercüman Olmak için Gerekli Şartlar

Yeminli Tercüman Kimdir

Yeminli tercüme bir metnin aslına bire bir uygun şekilde tercüme yapıldığını gösteren imza ve mühre sahip tercümedir. Yeminli tercümanlarca yapılan bu tercümeler resmi bir belge niteliğindedir ve resmi kurumlara, makmelere veya konsolosluklara sunulabilir. Yeminli tercüme işlerinizi yeminli tercüme bürosu aracılığı ile yetki belgesine sahip tercümanlara yaptırabilirsiniz.

Yeminli Tercüman Nasıl Olunur

Diploma ve dil yeterliliklerini sağlayan kişiler noter huzurunda veya Adalet Komisyonlarında bu yeterliliklerini belgeleyip, yemin ederek yeminli tercüman olarak görev yapabilirler. Noter huzurunda yemin eden tercümanlar yeminli tercüman veya noter yeminli tercüman unvanı alırlar. Adalet Komisyonlarında yemin eden tercümanlarsa adli yeminli tercüman veya yeminli tercüman bilirkişi unvanına sahip olurlar. Üniversitelerin mütercim/tercümanlık veya filoloji bölümlerini bitiren kişiler noter huzurunda veya Adalet Komisyonlarında dil yeterliliklerini ispatlayarak yeminli tercüman unvanı alabilirler. Bunun için bazı şartları sağlamaları gerekir. Öncelikle vatandaşlık şartını sağlamaları gerekir. T.C. vatandaşı olanlar ile çalışma izni bulunan yabancılar yeminli tercümanlık yapabilirler. Dil bildiklerini belgelemeleri gerekir. Tercüme yapacakları dil ile ilgili yeterliliği olmayanlar yeminli tercüman olarak görev yapamazlar. Dil yeterliliği diploma ile yapılabileceği gibi dil sınav notu ile de belgelenebilir. Bazı noterler dil notunu tek başına kabul etmemekte bunun yanında diploma ile de yeterliliğin sağlanmasını talep edebilmekte. Adli sicil belgesi, ikametgah belgesi, fotoğraf gibi belgeler de tamalandıktan sonra noterliğe yeminli tercümanlık başvurusu yapılabilir.Yeminli tercümanlar sadece yemin belgesinde yer alan dillerle ilgili tercüme hizmeti verebilir. Yeminli tercüman tarafından tercüme edilen metinler her yerde geçerlidir. Ancak bu tercümelerle ilgili noter tasdiki gerekmesi halinde tercümeleri sadece yeminli tercümanın yetki belgesi aldığı noter tasdik edebilir. bireysel olarak çalışabilecekleri gibi yeminli tercüme bürosu aracılığı ile de tercüme hizmeti verebilir. Yeminli tercümanlık ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi cemtercume.com sayfada bulabilirsiniz.