ALACAĞIN TEMLİKİ NE DEMEKTİR?

ALACAĞIN TEMLİKİ NE DEMEKTİR?

Alacağın Temliki Neye Dayanır?

Borçlar hukuku konusuna giren atacakların temliki, alacaklı olanların kanuni haklarını kullanarak alacaklarını devretme işlemine verilen addır. Türk Borçlar Kanunu’nun 183. maddesi gereğince borçlunun rızasının aranmadan alacaklı tarafından haklarının üçüncü bir kişiye devredilmesi mümkün hale gelmiştir. Kanuna göre hareket eden alacaklar bu sayede faktoring firmalarına başvurarak alacaklarının temlik yoluyla devredilmesinin sağlar. Faktoring firmaları, alacaklının bu haklarını devraldıktan sonra borçlu ile iletişime geçer. Önceden ihtar veya ihbarda bulunmaksızın direkt olarak borçlu iletişime geçmek mümkündür. Bu firmalar arasında https://www.acarfactoring.com.tr/ gibi markalar bulunur. Vadesi henüz gelmemiş çeklerin de alımını gerçekleştiren faktoring firmaları, bu sayede alıcının acil nakit ihtiyaçlarını da karşılamış olur.

Alacağın Temliki ile Alacak Değişir mi?

Alacağın devri alacaklının iradesine, mahkeme kararına veya kanun hükmüne göre belirlenebilir. Alacağını devreden kişiye temlik eden adı verilir. Alacakların devralındı taraf ise temellük olarak adlandırılır. İki taraf arasındaki alacak devri için aralarında bir sözleşme yapılmalıdır. Teknolojinin gelişmesi ile günümüzde uçtan uca devir işlemlerini gerçekleştiren ve müşterilerine online hizmet veren firmalar vardır. Hak sahibinin değiştiği alacağın temliki sürecinde alacaklar değişmez. Alacağın temliki için iki taraf bulunur. Alacaklı, borçlunun rızası olmadan alacağını üçüncü bir kişiye devredebilir. Finansman, garanti ve iş görme (tahsilat) hizmetlerinin bir arada bulunduğu faktoring firmalarından bu hizmetleri ayrı ayrı alabileceğiniz gibi üçünü de bir arada alabilirsiniz. Doğacak alacakların da temlik edilmesini sağlayan faktoring firmaları, ileride ortaya çıkabilecek alacakların da kapsanmasını konu alır. Temlikten sonra ortaya çıkabilecek alacakların da temlik edilmesine olanak sağlayan Borçlar Kanunu sayesinde alacaklarınızın miktarını ve hukuki nedenini belirledikten sonra alacağın temliki işlemlerini rahatlıkla yerine getirebilirsiniz.