Kurumsal Bilgi Güvenliği Nasıl Sağlanır?

Kurumsal Bilgi Güvenliği Nasıl Sağlanır?

Siber güvenliği, bilişim sistemine bağlı altyapılarda elektronik ortamda tutulan bilgi ve verilerin güvenliğinin sağlanarak, gizliliğinin korunması olarak tanımlayabiliriz. Kısaca günümüz teknoloji çağında siber güvenlik, kişisel ve kurumsal gizlilik ve güvenlik için zorunlu bir sistemdir. Günümüzün teknolojik imkanları sayesinde tüm verilerimizi, kişisel ya da kurumsal bilgilerimizi elektronik ortamda muhafaza eder olduk. Bireysel bilgilerin dışında, devletler, şirketler, kamu kurumları ve daha birçok yapı, tüm işlemlerini ve iletişimlerini sanal ortamda gerçekleştirmekle birlikte kendileri için en kritik bilgileri de bu platformda muhafaza etmektedirler. Ancak sanal ortamın sağladığı rahatlığın yanında çeşitli tehlikeleri de mevcuttur. Bu tehlikelerin başında siber saldırılar gelmektedir. İşte elektronik dünyada siber saldırıları engellemek ve verilerin güvenliğini sağlamak maksadıyla siber güvenlik kavramı ortaya çıkmıştır. ‘Siber güvenlik nedir?’ sorusunun cevabı ise kısaca sanal gerçeklik ortamında, alt yapısı bilişim sistemleri olan ağlar üzerinde bulunan mevcut bilgi ve kaynakların güvenliğinin sağlanmasıdır. Siber güvenlik içerisinde; bilgi güvenliği, bilgisayar sistemlerinin güvenliği, operasyon güvenliği gibi kavramları barındırmaktadır.

Kurumsal Siber Güvenlik Nedir?

Kurumsal siber güvenlik denilince akla ilk gelen kavram bilgi güvenliğidir. Bilgi güvenliği ile siber güvenlik birbirinin yerine kullanılmakla birlikte esasında farklı olgulardır. Bilgi güvenliği, elektronik ortama aktarılan bilginin korunmasını ve gizliliğinin sağlanmasını sağlamaktadır. Ancak genel itibariyle alt yapısı bilişim sistemlerine bağlı olan tüm verilerin korunması da bilgi güvenliği kavramı ile açıklanmaktadır. Kurumsal siber güvenlik açısından en kritik değere sahip varlıklar elektronik ortamda bilgi olarak saklanmaktadır. Kurumlar sanal alemde tüm işlemlerini bu veriler ile gerçekleştirirler. Sanal gerçeklikte bulunan bu verilerin güvenliğinin sağlanması ve gizliliğinin korunması için bilgi güvenlik sistemleri oluşturulmaktadır. İnternet sayfaları üzerindeki ilgili online firmalar ile kişisel ve kurumsal verilerinizin siber ortamda korunmasını sağlayabilirsiniz.