Karaciğerde Kitle 2

Karaciğerde Kitle 2

Karaciğerde Kitle Belirtileri

Karaciğer kendini yenileme gücü bakımından göz önünde bulundurulması gereken bir organdır. Karaciğerde kitle bulunduğunda iyi huylu ya da kötü huylu birincil tümör olma durumu da mevcuttur. Ancak karaciğerde kendi içinde ve kendi hücrelerinden kaynaklanan kanser oldukça az gözükse de küçümsenmeyecek bir düzeyde seyretmeye devam ediyor. Ancak metastaz yoluyla gelişen tümörlerin daha sık görüldüğü de bir gerçektir. Bunun temel nedeni ise birincil tümör ve metastazla sık yerleşilen organ olan mide- bağırsak kanalından gelen bütün kanında karaciğere akmasıdır. Detaylı bilgi için href=" target="_blank"> sayfasını inceleyebilirsiniz. Karaciğerde kitle fark edildiğinden karaciğer kanseri olup olmadığına karar vermeden önce metastazla gelme olasılığı da göz ardı edilmemelidir. Karaciğerde kitle kronik hepatit B ve C hastalarında, ileri seviyede karaciğer yağlanması bulunan kişilerde, sirozu olan hastalar da yüksek risk altında bulunan grubun içinde yer almaktadırlar.

Karaciğerde Kitle Tanısı

Karaciğerde kitle belirtileri iyi huyludur. Ancak karaciğerde kitle varsa genellikle şu şekilde belirtiler verebilir; Bulantı-kusma, sarılık, kilo kaybı, iştahsızlık, karında şişlik, halsizlik ve ateş gibi belirtilere rastlanabilir. Ancak tümör varsa benzer şikâyetler ortaya çıkabilir. Karaciğer kitlelerinde de herhangi bir belirtiye rastlanmaz. Yukarıdaki belirtiler enfeksiyon kaynaklı da olabilir. Karaciğerde kitle tanısı hiçbir bulgu vermediğinden genellikle tesadüfen keşfedilir ve ortaya çıkar. Hasta genellikle başka bir hastalık nedeniyle yaptırdığı görüntüleme işleminde karaciğerde kitle fark edilir. Kanser açısından şüphe duyulan vakalarda hastaya biyopsi yapılarak tanı kesinleştirilebilir. Karaciğer kitleleri genelde iyi huylu olduklarından hiçbir tedavi uygulanma yoluna gidilmez kitle izlenir ve takip edilir. Kanser olduğu tanısında konduysa Hasta ve karaciğer fonksiyonları uygunsa kitle çıkarılabilir ya da hasta ve karaciğer fonksiyonları kitle çıkarmaya uygun değilse karaciğer nakli uygulanabilir.