Boşanma Hali

Boşanma Hali

Anlaşmalı Boşanma

Evliliklerde yalnız yaşayarak kendi ayakları üzerinde durma durumunun artmasıyla beraber boşanmalar da artmaktadır. Verilen acele kararlar ve insanların tahammülsüzleşmesiyle başarısız evlilikler de artmıştır. Ters giden bir durum sezerse boşanma kararını reddedebilir. adresinden detaylı bilgi temini sağlayabilirsiniz. Ayrıca kadınların artık daha özgür olması ve bireysel olarak da kendine yetebilecek hale gelmesi baskıcı ve şiddetli evliliklerin boşanma yoluyla bitirilmesini sağlamaktadır.

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları

Evliliklerini sonlandırmak isteyen çiftlerin başvurduğu yollardan birisi de anlaşmalı boşanmadır. Anlaşmalı boşanmada eşler özgür ve hür iradeleriyle aralarındaki evlilik durumuna son vermek isteyebilmektedir. Anlaşmalı boşanma durumunun gerçekleşebilmesi için evli çiftlerin boşanmaya dair maddi sonuçları ve eğer varsa çocuğun durumuna dair ortak bir anlaşmayı hâkime sunmaları ve hâkimin de uygun gördüğü takdirde bu anlaşmayı onaylaması gerekmektedir. Hem hâkim açısından hem de eşler açısından yeterli koşullar sağlandığı zaman anlaşmalı boşanma hali gerçekleşmiş olur. Ayrıca iki taraf da yıpranmadan basit ve son derece hızlı bir boşanma sağlanmaktadır. Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için evli bireylerin evlilik ilişkilerinin üzerinden nikâh tarihinden itibaren en az 1 yıl geçmiş olması gerekmektedir. Mahkemeye başvurulduğu tarihte eğer ki 1 yıllık bir evlilik durumu yoksa hâkim hiçbir koşulu incelemeden boşanma isteğini reddeder. Eşler anlaşmalı boşanma yoluna gitmek istedikleri zaman mahkemeye beraber başvurmaları ya da birinin açtığı boşanma davasını diğerinin kabul etmesi gerekmektedir. Eşlerden birinin kabul etmemesi halinde anlaşmalı boşanma halinden söz edilemez. Hâkim eşleri dinlerken tarafları tartma halindedir. İki tarafın da artık boşanmaya hazır olduğuna karar verirse boşanmayı onaylayabilir. Sağlıklı bir boşanmadan söz edilebilmesi için hâkimin tarafları en özenli bir şekilde dinleyerek serbest hür iradeleri ile boşanma kararını verip vermediklerini gözlemlemesi gerekmektedir.