Tehlikeli Atık Yönetimi

Tehlikeli Atık Yönetimi

Tehlikeli Atık Nedir

Atık yönetimi; başta tehlikeli atıklar olmak üzere tüm atık türlerinin yönetmelik esaslarına göre toplanmasını, depolanmasını, bertarafını içine alır. Atıkların yönetmelikte belirtilen genel ilke ve yükümlülükler çerçevesinde yönetilmesi gerekir, aksi takdirde sorumlular hakkında yönetmelik uyarınca yasal işlem yapılır. Tehlikeli atık ve Atık Yönetim Yönetmeliği hakkında internet sayfalarındaki firmalardan bilgi alabilirsiniz. Halk sağlığını ve çevreyi tehdit eden, potansiyel tehlike oluşturan atıklara tehlikeli atık denir. Bu atıkların yanıcı olmaları, patlayıcı olmaları, koroziflik, toksisite genel özellikleridir. Bu atıklar üretimden kaynaklı olarak ortaya çıkabilecekleri gibi atılan kimyasal ürünlerden kaynaklı olarak da ortaya çıkabilir. Halk sağlığını ve çevreyi tehdit ettikleri için bu tür atıkların kaynağında toplanması, uygun araçlarda atık tesislerine nakledilmesi ve bu tesislerde uygun şekilde depolanarak yok edilmesi gerekir.

Tehlikeli Atık Türleri

Katı, sıvı veya gaz halinde olabilen tehlikeli atıklar şunlardan oluşur: Biyolojik kökenli organik atıklar, özel atıklar, enfekte atıklar, inorganik atıklar, madeni yağ atıkları, kimyasal kökenli organik atıklar. Türkiye’de bulanan tehlikeli atıkları daha somut şekilde ifade etmek gerekirse şunları sayabiliriz; motor, makine ve benzeri yağlar, boya kutuları, yağ tenekeleri, kimyasal kapları, yağlı araç parçaları, akü ve piller, tehlikeli madde kullanımında kirlenmiş olan eldivenler, bezler, kumaşlar, boya ve vernik kalıntıları, kartuş ve tonerler, civalı ve floresanlı lambalar. Bu atıkların çevreye gelişigüzel bırakılması çevre kirliliğinin yanı sıra insan sağlığı açısından da ciddi riskleri beraberinde getirir.