ISO Belgelendirme Sistemleri

ISO Belgelendirme Sistemleri

Kalite Yönetim Sistemi Nedir

ISO belgeleri bir ürün ya da hizmetin Uluslararası Standartlar Örgütü tarafından belirlenen standartlara sahip olan işletmeler tarafından üretildiğini gösterir. Bu belgeler, o işletmenin yapısal ve kurumsal olarak beklentileri karşıladığını tasdik eden belgelerdir.

Nasıl Uygulanır

Ticari faaliyet gösteren her işletme daha fazla müşteriye sahip olmak, müşterilerinin beklentilerini karşılayabilmek ve hedef kitlesine hitap eden ürün ve hizmetleri taleplere cevap verecek şekilde sunmak ister. Bunu başarmanın yolu ise kurumsal bir kimliğe kavuşmak ve bu kimlik çerçevesinde Uluslarası Standartlar Örgütü tarafından belirlenen standartlara uygun bir kalite yönetim sistemi kurmaktan geçer. ISO 9001 belgesi ve diğer ISO belgeleri bu anlamda kuruluşlara kaliteli bir yönetim ve yapılanmanın nasıl olması gerektiğini gösteren rehberdir. Ekip çalışmasını destekleyen, işletme içindeki tüm birimlerin faaliyetlerinin denetlenmesini ve yönetilmesini sağlayan bu sistem küçük büyük tüm işletmelere uygulanabilir. Kalite yönetim sistemi bir kişinin tek başına yapabileceği bir şey değildir. Sisteme işletme içindeki tüm ünitelerin katılımı sağlanmalı, üretimden pazarlamaya kadar her aşamada ISO standartları hedef alınmalıdır. Bir kalite güvence sistemi olan ISO 9001 sanayileşmiş bir çok ülkede bulunan standartlara uygun üretim yapmanın yolunu açar.