İstinat Duvarı Maliyeti

İstinat Duvarı Maliyeti

İstinat duvarı maliyeti istinat duvarı yapımından önce yapılması gerekmektedir, gelişen teknoloji ile beraber yapı alanlarında ve istinat duvarlarında da önceden maliyet hesabı yapılabilmektedir. Projenin içerisinde kullanılan malzemelerden sahaya uygulanış biçimine göre birçok bilgiye önceden ulaşmak mümkündür. Ulaşılan bilgiler doğrultusunda gerekli olan özelliklerin maliyetlerine kısa sürede ulaşılabilir. İstinat duvarında yapılacak olan işlemlere göre malzemelerin işçiliğin ve tüm giderlerin hesaplanarak maliyetlerin çıkarıldığı sisteme ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sistemler günümüzde yazılım firmaları tarafından tasarlanmaktadır. Bu sayede maliyet hesaplarında gelişmiş yazılımlar kullanılarak masa başında tüm maliyetlerin çıkarılabilmesine imkan sağlanmaktadır. Yapılacak istinat duvarının projesine, edatına, ortamdaki şartların imalata uygun hale getirilmesine kadar gerekli olan tüm gider ve emek durumları detaylı olarak tespit edilebilir.

İstinat Duvarı Maliyetini Oluşturan Giderler

İstinat duvarı işçilikten başlayarak birçok malzemenin bir araya getirilmesi ile yapılabilmektedir. Bu doğrultuda istinat duvarı yapılması için belli bir alanın kazılması gerekmektedir. Kazı metrajı maliyetleri etkilemektedir. Bazı alanlarda istinat duvarı yapımı için dolgu yapılabilir. Dolgu gerekli alanlarda dolgunun yapılabilmesi için belli işlemler ve bu işlemler için de ortaya çıkan maliyetler bulunmaktadır. Duvar yapımı için kullanılan kalıp ve işçilik maliyetleri de bulunmaktadır. Duvar için harcanan beton metrajı maliyeti etkileyen faktörlerden biridir. Yine kullanılan demirlerin metrajı, iskele kullanılacaksa iskele metrajı , zemine kullanılan grobeton metrajı, taban alanına serilmekte olan granüller malzemelerin metrajı duvarın yıkılmaması için oluşturulan drenaj metrajı da yine maliyetleri etkilemektedir.

İstinat Duvarı Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

İstinat duvarı maliyeti internet sayfaları üzerindeki ilgili online firmaların adreslerinden kolaylıkla yapabileceğiniz hesaplamalar arasında yer almaktadır. Online firmaların geliştirmiş olduğu ve yapı alanlarında kullanabileceğiniz maliyet hesaplama yazılımları sayesinde istinat duvarı maliyeti kolaylıkla çıkarılabilmektedir. Maliyet hesaplamasında otomatik olarak kazı metrajı, dolgu metrajı, beton metrajı, demir metrajı, kullanılan kalıp metrajı, kullanılan çalışma iskelesi metrajı, gro beton metrajı, granüler malzeme metrajı, uygulanan drenaj metrajı otomatik olarak hesaplanır. Böylece maliyetler otomatik olarak sunulur.