Kablo Kesit Hesabı

Kablo Kesit Hesabı

Kablo Kesit Hesabı Nasıl Yapılır?

Elektrik enerjisini yaşam ve çalışma alanlarımızda neredeyse kullanmadığımız alan yok gibi. Fakat diğer yandan da ihtiyaç duyulan kabloları doğru seçmemiz gerekiyor. Kablo kesit hesabını sayfalarından yararlanarak yapabilirsiniz. Örneğin kablo seçimlerinde; çevresel şartları, performans ve reaksiyon değişimini, enerji değerini, sinyali taşımaya ve dağıtma sistemini doğru belirlemeliyiz. Kısaca kabloların tipini belirlenirken ortam kullanım şartlarını, harici etkileri, muhtemel ortam şartlarını ve tepkimeleri hesaplamalıyız. Kablo tipini bu olası alternatiflere göre belirledikten sonra elektriksel kesit hesabı yani Kablo Kesit Hesabı yapılmalıdır. Kısacası güvenlikli elektrik sistemleri için; mevcut güç + olası eklenecek güç analizi yapılmalıdır. İletkenin boyutları, izolasyonlu polimer malzemenin sınır değerleri, akıma değeri, uluslararası standartlardaki azami dirençler belirlenmelidir.

Kablo Kesit Hesabı Yanlış Yapıldığında Neler Olabilir?

Kablo kesit hesabı yapılırken; akım taşıma kapasitesi, gerilim düşümü ve kısa devre akımı göz önünde bulundurulmalıdır. Akım Taşıma Kapasitesi: kablonun sıcaklık esasına dayanarak bozulmadan, güvenle kullanımını sürdürülen azami akım değeridir. Gerilim Düşümü: kablo iç direncin kayıplarından oluşan gerilimin kaynaktan yüke ulaşıncaya kadar geçen mesafede azalmasıdır. Taşıma mesafesi yükseldikçe bu artan kayıp iletken kesitinin genişletilmesini gerektirir. Kısa Devre Akımı: akım zamana göre değişen bir parametredir. Seçilen kablolar kesitlere uygun seçilmemişse ısınma sonucundan kablo hasar görebilir ve farklı tehlikelere akım kesintilerine neden olabilir. Bundan yüzden ısınmaya dayanaklı ve mekanlarda kesite uygun kablolar seçilmelidir. Burada seçilen kablolar ortama ve sisteme en uygun çapta olmalıdır. Tersi durumlarda riskli sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Zira küçük çaplı kablolar ısınarak alev alabilir yangın gibi istenmeyen durumlara neden olabilir.